Obres / ELOC-2015-0001

Obres compreses en el Projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou (TM Reus)

Tipus de contracte Obres
Estat Licitació Oberta
Codi d'expedient ELOC-2015-0001
Data de publicació 21 d'agost de 2015
Descripció Automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou
Presupost de licitació estimat 157.725,40 € sense IVA
Durada del contracte 3 mesos
Àmbit geogràfic TM de Riudoms
Data límit de sol·licituds de participació 1 de setembre de 2015
Data límit de presentació d'ofertes 17 de setembre de 2015
Anunci Anunci de licitació [pdf]
Clàusules Plec de clàusules [pdf]
Annex 1 - Declaració responsable [doc]
Annex 2 - Mitjans d'acreditació de solvència [doc]
Annex 3 - Model d'oferta econòmica [doc]
Annex 4 - Plec de prescripcions tècniques [doc]
Annex 5 - Composició de la mesa de contractació[doc]
Annex 6 - Criteris d'adjudicació [doc]
Annex 7 - Fitxa de participació [doc]
Delegació del secretari de la Comunitat a la mesa de contractació Delegació del secretari de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes [pdf]
Nomenament de secretari de la mesa de contractació Nomenament de secretari de la Mesa de Contractacio [pdf]
Convocatòria mesa de contractació Avaluació sobre A [pdf]
Acta de la mesa de contractació Avaluació sobre A [pdf]
Convocatòria mesa de contractació Obertura i qualificació sobre B [pdf]
Acta de la mesa de contractació Obertura i qualificació sobre B [pdf]
Convocatòria mesa de contractació Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf]
Acta de la mesa de contractació Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf]
Resolució adjudicació provisional Resolució d'adjudicació provisional [pdf]
Resolució adjudicació definitiva Resolució d'adjudicació definitiva [pdf]
Contracte Conctracte [pdf]

Categoria: