Acords Junta General Ordinària

La Junta General Ordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2014 va pendre els següent acords:

 • Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals 9, 11 i 12.
 • Aprovació de les Ordenances Fiscals 15 i 16.
 • Aprovació del Pressupost d'Explotació de l'Exercici 2015.
 • Aprovació de les Taxes i Preus Públics per l'Exercici 2015.

 • Consulta de la documentació:

  Ordenança Fiscal número 9
  Ordenança Fiscal número 11.
  Ordenança Fiscal número 12.
  Ordenança Fiscal número 15.
  Ordenança Fiscal número 16.
  Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
  Pressupost d'Explotació i Taxes i Preus Públics per l'Exercici 2015.

  Categoria: