Nota informativa

NOTA INFORMATIVA

En relació a tota la polèmica amb el riu Siurana, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes vol fer els següents aclariments:

 1. En aquests moments, segons dades de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, estan entrant a l'embassament de Siurana menys de 15 l/s i en surten en concepte de cabal ecològic 20 l/s, els mateixos que es deixen anar des de l'assut de derivació riu avall. És evident que sense l'embassament, ara com ara, el riu estaria molt més sec que no està.

 2. El riu Siurana, com el Brugent o el Francolí, són rius mediterranis que a l'estiu minven molt els cabals fins i tot, com enguany, resten secs. En tot cas, l'únic que fa l'embassament de Siurana en aquests moments és garantir un cabal ecològic que sense l'embassament fora pràcticament nul.

 3. El pantà de Siurana el va promoure i pagar la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes amb aportacions dels seus regants i dels ajuntaments que en formen part, principalment el de Reus, que en un moment donat va aportar, fins i tot els diners que l'estat havia d'avançar durant l'obra i que no va aportar, juntament amb una subvenció de l'Estat.

 4. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Corporació de Dret Públic i no empresa privada, i segons resolució expressa del Ministeri, és l’únic beneficiari de l’obra.

 5. La gestió de l'embassament de Siurana és responsabilitat compartida entre la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Administració Hidràulica Catalana, l'Agència Catalana de l'Aigua, una entitat pública, si bé ha de complir amb les obligacions derivades de les concessions existents.

 6. L'aigua de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és per al reg de gairebé 4.000 Ha amb un reg de suport de 1.500 m³/Ha/any i per l'abastament urbà, per cert de cap municipi turístic, tots amb concessió inscrita i reconeguda.

 7. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, amb mostra de bona voluntat, l'any 2003 va signar un conveni amb la Mancomunitat TOPOGRAPO per a garantir l'abastament i el reg dels 4 pobles que integren la mancomunitat, 234 l/habitant/dia i 1.500 m³/Ha/any.

 8. Durant aquests dies en què es suscita la polèmica vers als cabals del riu Siurana, a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes només li ha demanat el seu parer La Vanguardia i el Diari de Tarragona, als quals es va atendre sense cap problema. Cap altra mitja informatiu més s'ha posat en contacte amb ella, per la qual cosa no és cert que no vulgui atendre els mitjans de comunicació. El que si és cert que moltes de les notícies aparegudes són tendencioses, faltes de rigor periodístic i allunyades de la realitat i que a vegades amaguen altres intencionalitats.

 9. Al Priorat hi ha altres embassaments que també transvasen aigua a altres comarques i que poden abastir des de més a prop les poblacions que tenen mancança d'aigua (cap d'elles de la conca directa del mateix riu Siurana).

 10. Ara per ara, si la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes no hagués promogut i pagat l'embassament de Siurana, tenint en compte les entrades actuals a l'embassament, es podrien formular les següents preguntes:

  • Quin poble no tindria problemes d'abastament d'aigua del riu Siurana?

  • Quant de temps faria que s'haurien de subministrar amb cisternes?

  • Quants anys fa que això no passa?

  Cal recordar que la Comunitat de Regants va signar un conveni amb el TOPOGRAPO que garanteix l'abastament i reg dels quatre pobles mancomunats.

 11. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes està oberta al diàleg sempre, però en cap moment, des de la signatura del Conveni amb el TOPOGRAPO, s’ha demanat de parlar amb ella per part de cap plataforma o poble del Priorat, llevat de Porrera i no per temes referents al riu Siurana.

Esperem que tot plegat serveixi per aclarir temes i no entrar en un debat estèril entre territoris i conques sense portar enlloc i en el qual les parts en poden sortir damnificades.

Reus 9 d’agost de 2017

LA JUNTA DE GOVERN

Categoria: