Anunci de licitació d'obra

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha obert concurs públic de licitació d'obra en tramitació ordinaria i procediment negociat amb publictat que podeu trobar a l'apartat de Licitacions obertes del perfil del contractant.

Aquella empresa interessada a participar cal que s'adreci a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes mitjançant el correu electrònic contractacio@pantaderiudecanyes.cat per tal que se li pugui facilitar el projecte executiu.

El termini per a presentació d'ofertes s'acaba el dia 28 de juliol de 2016 a les 13,00 h.

Categoria: