Inici obres compreses en l'expedient ELOC-2015-0001

Una vegada adjudicat el contracte per les obres compreses en el projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou mitjançant resolució d'ajudicació definitiva de data 30 d'octubre de 2015 a l'empresa AGROVIAL, SA i signat el contracte el dia 31 d'octubre de 2015, s'han iniciat les obres, amb una previsió d'execució, segons projecte de 3 mesos.

Més informació sobre la licitació a la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: