Acta Mesa de Contractació i Adjudicació Provisional

Acta de la Mesa de Contractació del dia 7 d'octubre de 2015 per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació de l'expedient ELOC-2015-0001.

Resolució de l'Òrgan d'Adjudicació de data 8 d'octubre de 2015. Adjudicació Provisional de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: