Acta Mesa de Contractació

Acta de la Mesa de Contractació del dia 1 d'octubre de 2015 per a l'Obertura i avaluació del sobre B de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: