Acta Mesa de Contractació

Acta de la Mesa de Contractació del dia 23 de setembre de 2015 per a l'Avaluació del sobre A de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: