Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 04-04-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.52 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 483.94 485.90 10.809 12.217 88.5
Sistema 16.131 17.539 92.0

Tendències