Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 11-07-2020 a les 08:05 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.38 219.50 4.588 5.322 86.2
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 15.682 17.539 89.4

Tendències