Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 18-06-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 214.39 219.50 3.493 5.322 65.6
Siurana 476.41 485.90 6.357 12.217 52.0
Sistema 9.850 17.539 56.2

Tendències