Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 21-09-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 203.86 219.50 1.036 5.322 19.5
Siurana 470.08 485.90 3.712 12.217 30.4
Sistema 4.748 17.539 27.1

Tendències