Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 07-04-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.53 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 484.04 485.90 10.878 12.217 89.0
Sistema 16.200 17.539 92.4

Tendències