Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 20-02-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.46 219.50 5.308 5.322 99.7
Siurana 484.85 485.90 11.450 12.217 93.7
Sistema 16.758 17.539 95.5

Tendències