Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 10-07-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.50 219.50 4.629 5.322 87.0
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 15.724 17.539 89.7

Tendències