Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 19-11-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.59 219.50 1.480 5.322 27.8
Siurana 478.33 485.90 7.353 12.217 60.2
Sistema 8.833 17.539 50.4

Tendències