Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 16-06-2019 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 214.70 219.50 3.601 5.322 67.7
Siurana 476.42 485.90 6.362 12.217 52.1
Sistema 9.963 17.539 56.8

Tendències