Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 29-01-2020 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 218.23 219.50 4.883 5.322 91.7
Siurana 484.61 485.90 11.279 12.217 92.3
Sistema 16.162 17.539 92.1

Tendències