Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 21-04-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.35 219.50 4.577 5.322 86.0
Siurana 476.53 485.90 6.417 12.217 52.5
Sistema 10.994 17.539 62.7

Tendències