Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 14-10-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 205.26 219.50 1.248 5.322 23.4
Siurana 468.36 485.90 3.148 12.217 25.8
Sistema 4.396 17.539 25.1

Tendències