Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 13-08-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 212.05 219.50 2.759 5.322 51.8
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 13.854 17.539 79.0

Tendències