Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 17-04-2021 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 204.92 219.50 1.192 5.322 22.4
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.287 17.539 70.1

Tendències