Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 30-10-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.55 219.50 1.472 5.322 27.7
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.567 17.539 71.7

Tendències