Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 05-06-2020 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.41 219.50 5.291 5.322 99.4
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 16.386 17.539 93.4

Tendències