Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 25-08-2019 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 207.46 219.50 1.645 5.322 30.9
Siurana 470.43 485.90 3.834 12.217 31.4
Sistema 5.480 17.539 31.2

Tendències